KOSTEN

Vergoeding van de kosten

Diagnostisch onderzoek zoals onderzoek naar autisme en psycho-educatie (behandeling) valt onder de Gespecialiseerde GGZ en is onder voorwaarden verzekerde zorg. De meeste zorgverzekeraars vergoeden diagnostiek als er sprake is van een zorgvraag.  Spectrum Amsterdam is de naam van het samenwerkingsverband van de praktijken Joor Solutions en Miriam Schulz. Joor Solutions en praktijk Miriam Schulz hebben voor de Gespecialiseerde GGZ maar met een beperkt aantal zorgverzekeraars contracten afgesloten in 2021 (Joor Solutions met Zilveren Kruis en Menzis en Miriam Schulz met Zilveren Kruis). Wij dienen, na afronding van uw onderzoek, de nota dan rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Er is in dat geval geen sprake van een eigen bijdrage.

Voor niet gecontracteerde zorg betekent dit dat u, na afronding van uw onderzoek (en mogelijk psycho-educatie), de nota van ons krijgt en deze aan ons overmaakt. U declareert zelf de nota bij uw zorgverzekeraar. U betaalt altijd uw eigen risico.  In 2021 is dat minimaal € 385 Let op! De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw type zorgpolis. Met een (zuivere) restitutiepolis heeft u vrijheid van keuze en wordt de zorg volledig vergoed. Vraag altijd bij uw zorgverzekering naar de voorwaarden van de vergoeding zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Akte van cessie

Met een ‘akte van cessie’ kunt u ons ook machtigen om de nota direct bij uw zorgverzekeraar in te dienen. U stuurt dan de akte van cessie, samen met een kopie van een geldige verwijsbrief, naar uw zorgverzekeraar. Indien er sprake is van een gedeeltelijke vergoeding ontvangt u van ons een restnota. Let op! Bij de meeste zorgverzekeraars is het gebruik van een akte van cessie niet meer mogelijk. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorg

Afhankelijk van uw type polis (Budget, Natura of Restitutie) krijgt u de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. De vergoeding kan variëren tussen de 50% en 100%. Bij een zuivere restitutiepolis bijvoorbeeld krijgt u 100% van de kosten vergoed. Zie hier voor meer informatie over zorgpolissen.

Voorwaarden voor de verwijsbrief

U dient te beschikken over een geldige verwijsbrief voor de gespecialiseerde GGZ. Uw huisarts, een medisch specialist, de bedrijfsarts of verzekeringsarts kunnen een verwijzing schrijven. De landelijke minimale eisen voor de verwijsbrief zijn:

  • De vermelding van de naam, functie en AGB-code van de verwijzer
  • Op de verwijzing staat een handtekening en/ of een praktijkstempel
  • De verwijzing is gedateerd maximaal 9 maanden vóór de start van de behandeling (dit betekent de datum van eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact)
  • Vermelding voor de Gespecialiseerde GGZ
  • Vermelding van het vermoeden van een DSM 5 stoornis; de ernst van de problematiek; het risico; complexiteit en het beloop van de klachten

Let op! U bent zelf verantwoordelijk dat u over een geldige verwijsbrief beschikt. Zonder deze verwijzing kunnen wij niet starten met uw onderzoek.

Vraag goed na bij uw zorgverzekeraar hoe uw verzekerd bent en of er sprake is van een eigen bijdrage. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Let op! Bij niet gecontracteerde zorg bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de nota. Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen 2021.

Kosten van het onderzoek

De kosten van het onderzoek en psycho-educatie zijn afhankelijk van de hoeveelheid tijd die besteedt wordt aan uw onderzoek. Dit betreft de totale directe en de indirecte tijd. Wij hanteren voor onze onderzoeken de NZA tarieven (100%).

De NZA heeft voor 2021 de volgende tarieven voor autisme (pervasieve stoornissen) vastgesteld:

250 t/m 799 minuten €1.458,54
800 t/m 1799 minuten €2.835,94
1800 t/m 2999 minuten €5.087,57

In de regel valt autismeonderzoek en psycholoog-educatie tussen de 800 t/m 1799 minuten.
Bij cliënten die voortijdig met het onderzoek stoppen worden de kosten, op basis van de bestede tijd, in rekening gebracht.

No show afspraken

Indien u, binnen 24 uur voor de afspraak, afzegt of niet op de afspraak verschijnt ontvangt u van ons een No Show nota van €50,-.