ONDERZOEK

Het onderzoekstraject

Het onderzoekstraject bestaat uit drie fasen:

  • Fase I – Documenten verzamelen en vragenlijsten invullen
  • Fase II – Onderzoek door de psychologen
  • Fase III  – Uitslaggesprek
  • Fase IV – Behandeling psycho-educatie

Fase I – Documenten verzamelen en vragenlijsten invullen
Wij maken voor u een beveiligd account aan waarmee we met u op een veilige manier informatie kunt uitwisselen. U verzamelt de volgende documenten: schoolrapporten, medische informatie en eventuele GGZ onderzoeksrapporten. Deze documenten neemt u mee naar de eerste afspraak en/ of mailt u naar ons via de beveiligde account .

U ontvangt (digitaal) enkele vragenlijsten. Een aantal vragenlijsten dienen door mensen die u goed kennen (bijvoorbeeld uw ouders, partner of vrienden) ingevuld te worden. U stuurt de vragenlijsten (digitaal) vervolgens naar ons terug via de beveiligde account. Als wij de vragenlijsten ontvangen hebben plannen we de eerste afspraak in.

Fase II – Onderzoek door de psychologen
Wij vragen u om een goede bekende mee te nemen naar de eerste twee afspraken. Dit is vaak een ouder, partner of vriend. Deze mensen zijn belangrijk voor het onderzoek omdat ze u goed kennen. Tijdens de eerste twee afspraken worden interviews afgenomen en geven we psycho-educatie. Afpraken kunnen face-to-face plaatsvinden of via beeldbellen (AVG-proof).

De eerste twee afspraken duren per afspraak een dagdeel (maximaal 4 uur inclusief pauze per afspraak). Aan het einde van de afspraken bespreken wij met u of er nog aanvullend onderzoek nodig is. Mocht dit het geval zijn dan streven wij ernaar deze een week later in plannen.

Fase III – Uitslaggesprek
In het uitslaggesprek, dat maximaal een uur duurt, bespreken we met u de conclusies van het onderzoek. We leggen hierbij uit hoe wij tot deze conclusies zijn gekomen en geven psycho-educatie. Daarnaast beantwoorden we ook graag uw vragen.

U ontvangt van ons het onderzoeksrapport per email in uw beveiligde account. Na uw toestemming ontvangt de verwijzer een kopie van het onderzoeksrapport en/of brief met daarin de conclusies van het onderzoek.

Ons streven is dat het totale onderzoekstraject binnen 4 weken afgerond is.

Checklist voorbereiding onderzoek.

Fase IV

Indien er autisme wordt vastgesteld bieden we behandeling in de vorm van psycho-educatie aan. Dit betreft een onlinemodule, indien van toepassing ook voor partners, gecombineerd met face-to-face gesprekken.